Företag i bloggosfären: IKANO-Banken

April 9, 2008 – 3:33 pm

En blogg kan tyckas vara ett naturligt inslag i verksamheten hos en renodlad Internetbank. Ikanobanken har idag på sin webbplats bloggar i åtta olika kategorier. Bloggverksamheten startade år 2007 och initierades av Christoffer Pettersson som tidigt såg möjligheterna i mediet. Enligt Christoffer har webbplatsen idag cirka 10 000 besökare per dag och bloggarna ungefär 9 000 besökare per dag. Man har regelbundna bloggmöten en gång i kvartalet för att utveckla blogganvändandet.

En av de flitigaste bloggarna på företaget är Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom. Hon ser bloggen som ett viktigt komplement till andra sätt att nå ut med sitt budskap och har bloggat för banken sedan 2007. Bloggandet är inte i första hand tänkt som ett sätt att sälja bankens tjänster.

– Jag eftersträvar att vara opartisk och att ge våra kunder tips om hur de kan förbättra sin privatekonomi. Det är ett sätt att ge kunderna ett mervärde.

Förutom i bloggform så arbetar Ann-Sofie med mediekontakter av skilda slag. Utöver traditionell reklam så är media och kommunikation ett prioriterat inslag i företagets marnadsmix. När det gäller bloggen så har responsen från läsarna varit sparsam och det förekommer ytterst sällan att inlägg kommenteras. Därför kan man inte säga att någon konkret dialog med bloggläsarna förekommer även om banken välkomnar ett aktivt deltagande från sina besökare. Men ambitionen är att Ikanobanken i ökad utsträckning ska använda bloggar i sina kundkontakter.

Hur marknadsför då Ikanobanken sina bloggar? Enligt Ann-Sofie Magnusson så är det i första hand via länkarna på den egna webbplatsen och någon marknadsföring fokuserad på bloggarna förekommer inte.

Ann-Sofie började på IKEA år 1984 och gick efter två år över till IKANO Finans. Hon har arbetat hos Ikanobanken sedan starten 1995. Innan hon själv började blogga så följde hon regelbundet SBAB:s ränteblogg i sitt arbete. Andra bloggar som hon regelbundet följer idag inkluderar til exempel AMF Pension och Anders Anderssons blogg. Vilka råd har hon då att ge andra företagsbloggare?

– Jag brukar skriva kortfattat och sedan länka till mera utförliga artiklar för den som vill läsa mera. Själva blogginläggen får inte bli för långa. Dessutom tror jag att det är bra med bilder och vi ska lägga ut både flera bilder och även video i våra bloggar framöver.


Ann-Sofie Magnusson, bloggare och familjeekonom på Ikanobanken.

Tags: , , ,

Post a Comment