Att vara eller inte vara journalist – det är frågan

February 28, 2009 – 4:09 pm

En intressant diskussion har blossat upp i USA där senaten och Vita Huset har två skilda åsikter om vad som menas med att vara journalist. De är överens om att en journalist är någon som ägnar sig åt följande: “the regular gathering, preparing, collecting, photography, recording, writing, editing, reporting, or publishing of news or information that concerns local, national, or international events or other matters of public interest for dissemination to the public.”

So far so good! En journalist är alltså någon som rapporterar om saker via olika medier till allmänheten. Men Vita Huset har ett intressant tillägg i sin definition av en journalist. Det är en person som gör detta under vissa förutsättningar:

“for a substantial portion of the person’s livelihood or for substantial financial gain and includes a supervisor, employer, parent, subsidiary, or affiliate of such covered person.”

Har du inte en överordnad och erhåller betydande inkomster av ditt hantverk så är du alltså inte journalist! Detta utesluter då  frilansar, ideella skribenter samt bloggare. Kan bloggare vara journalister? Ja, åtminstone så har bloggare unika möjligheter att direkt rapportera från händelsernas centrum så som skedde under striderna i Gaza. Medan de “riktiga” journalisterna på avstånd kunde beskåda striderna från en strategiskt belägen kulle rapporterade flera bloggare direkt inifrån Gaza. Var de journalister? Ja, enligt den första definitionen. Nej, enligt Vita Huset’s tillägg.

En annan intressant fråga är att en bloggare arbetar under helt andra förutsättningar än en anställd journalist. Något källskydd existerar inte och det är fritt fram att efterforska uppgiftslämnare. För att inte tala om att bloggosfären hela tiden levererar information såväl till allmänheten som medierna genom att bloggare kan vara på plats där något händer. Inget krav på opartiskhet finns men hur ofta är en journalist i vanlig bemärkelse totalt neutral i sin rapportering?

Några länkar till bloggare som bloggar från Gaza:

Sabbah Blog http://sabbah.biz/mt/
Moments of Gaza http://gaza08.blogspot.com/
Notes from Palestine http://mecaforpeace.blogspot.com/
Life must go on in Gaza and Sderot http://gaza-sderot.blogspot.com/
From Gaza, with love http://fromgaza.blogspot.com/

Detta är några exempel på hur bloggare kan förmedla information som är otillgänglig för vanliga journalister. Färgad information i vissa lägen, javisst. Men ett nog så viktigt komplement till  mediernas övriga rapportering. Journalister eller inte.

Tags: , , , , , , , , ,

  1. One Response to “Att vara eller inte vara journalist – det är frågan”

  2. de verkar ha rört ihop det med skillnaden på en reporter och journalist.
    Journalist är en skyddad yrkestitel,och innebär dessutom att man skyddas av lite egna lagar och är undantagen vissa andra. Källskyddet är det mest kända exemplet.

    By Mårten on Mar 6, 2009

Post a Comment