Politiskt korrekt in i döden?

November 14, 2015 – 2:31 pm

Skulle detta kunna hända i Sverige?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21764252.ab

Fram till att det nu hände trodde knappast någon att det skulle kunna hända i Frankrike heller. 9/11 är sedan många år en del av historien och livet går vidare. Trots allt är det sunt. Målet med terrorism är just att skapa terror, fruktan och underminera den allmänna tryggheten. Därför krävs ständigt nya påminnelser om vår egen dödlighet från de onda krafterna.

Skulle detta kunna hända i Sverige? Vi har precis fått höra att IS tagit på sig ansvaret för denna fega handling. Feg är just ordet. Det krävs knappast något mod för att låta en kalashnikov spela över en försvarslös folkmassa där offren aldrig hinner fatta vad som händer. Men varför skulle det hända här?

En motivering för dådet sägs vara Frankrikes engagemang i kampen mot IS

http://www.dn.se/nyheter/varlden/frankrike-har-inlett-flyganfall-mot-is/

Har då IS någon anledning att hysa agg mot Sverige? Ja, man har säkert synpunkter på att svensk militär utbildar kurdiska soldater i Irak, med syftet att stoppa den islamiska statens framfart.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-fortsatter-trana-styrkor-som-slass-mot-is/

Skulle detta kunna hända i Sverige? Dessvärre är inte frågan längre ”om” utan ”när”. Ett klassiskt sätt att bedriva terrorism är att upprätta celler av nyttiga idioter som utbildas i sitt blodiga hantverk och sedan får ligga lågt tills det är dags att göra sin stora insats – ofta det sista de gör i livet. Givetvis sköts planläggningen av operationerna av andra krafter som befinner sig på betryggande avstånd från händelsernas centrum.

Vad har vi att sätta emot? Den svenska inställningen förefaller vara den att inte för allt i världen stöta sig med någon gruppering. Det gäller att vara politiskt korrekt. Understundom kan det få absurda effekter. En IS-krigare lär knappast bli avskräckt av vad som väntar vid hemkomsten till Sverige efter striderna i Syrien:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/kommun-hjalper-is-krigare

Om detta kan hända någonstans alls är det rimligtvis just i Sverige. Hur farlig är egentligen vår politiska korrekthet på sikt? Ingen vid sunda vätskor kan rimligtvis påstå att alla muslimer (en mångfacetterad grupp) är potentiella terrorister. Sedan finns dessvärre många vid mindre sunda vätskor…. Finns kanske redan IS-celler redo att vid behov aktiveras i vårt land? En inte helt dagsfärsk uppgift i ämnet:

http://www.svt.se/nyheter/is-celler-finns-i-sverige

Är det då politiskt korrekt att misstänkliggöra människor? Hur bra koll har vi egentligen på vad som sker i form av radikalisering och terrorförberedelser just nu? SÄPO har i alla fall gjort ett försök att kartlägga hotbilden i Sverige

http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb

Skulle detta kunna hända i Sverige? Ja, dessvärre är vi inte på något sätt immuna mot terrorattacker, lika litet som Frankrike var det. Men vi behöver ju inte hjälpa fienden i onödan. Hur vore det att ersätta den politiska korrekten med en smula sunt förnuft?

If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Tags: , , , ,

  1. One Response to “Politiskt korrekt in i döden?”

  2. Jag tror risken är större i Danmark, för där är man inte glad för utlänningar och deltar i bombningar i Syrien, liksom Frankrike o Tyskland.

    Det är otäckt

    By pia charlotte on Nov 15, 2015

Post a Comment