Radio Mercur – radiopionjär till sjöss

Saturday, September 6th, 2008

Jag fick nyligen vänliga kommentarer och mejl från en dansk läsare, boende i Provence, Frankrike. I sin blogg skriver Pia-Charlotte  bland annat om den danska "piratsändaren" Radio Mercur, som hon lyssnade flitigt till när stationen sände till Danmark från internationellt vatten i Öresund 1958-62 samt under en period från Stora Bält. ...