Från Skå-Edeby ut i eterhavet

June 30, 2008 – 11:19 pm

Vid midnatt den 30 juni 1962 tystnade en mycket uppskattad röst i etern. Radio Nord, som under 16 månader sänt från den före detta sill- och vedskutan m/s Bon Jour förankrad på internationellt vatten ute i Östersjön, tvingades stänga då Sverige införde sin piratradiolag. Trots folkets protester drevs lagen igenom och en mycket handgriplig protest var den som genomfördes av en ung man på kajen i Visby hamn. När de sista tonerna från m/s Bon Jour klingat ut på 498.5 meter mellanvåg och sändaren slagits av så tog han sin transistorradio och kastade den i en vid båge ut i vattnet. Symboliken var fullständigt klar. Han tyckte helt enkelt inte att det fanns något värt att lyssna på i fortsättningen.

Vi vet alla vad som sedan hände. Efter många år fick vi så en legal landbaserad kommersiell radio, där koncessionerna auktionerades ut. Priserna blev så höga att det knappt blev några pengar över till att göra program och vi har idag ett fåtal stora aktörer som lagt under sig marknaden med sina kedjor av franchise-radiostationer som låter förbluffande lika varandra. Ja, ni vet rixtöntarna och de övriga… Nej, låt oss tala om något trevligare.

Var kommer Skå-Edeby in i bilden? Jo, detta flygfält, beläget på Färingsö – en av Mälaröarna, i Ekerö kommun – kom att få en mycket viktig betydelse i den löpande radioverksamheten. När Radio Nord startades spelades större delen av materialet in i studiolokalerna på Kammakargatan 46 i Stockholm och man kom fram till att en snabbare och mer ekonomisk väg än båttransporter måste till för att få ut brådskande material till sändarfartyget. För detta ändamål anlitades Jesper Hydén, som drev Stockholms Flygskola ute på Skå-Edeby.

Den s k droppen lastas ombord ute på Skå-Edeby. Med är även en tulltjänsteman från Bromma flygplats. Eftersom radiofartyget var Panamáregistrerat så måste allt material tullbehandlas innan det sändes iväg då det rent tekniskt exporterades till Panamá.

Jesper Hydén var en mycket meriterad flygare, med erfarenheter från svenska flygvapnet under krigsåren. Hans affärsidé var att tillhandahålla flygutbildningar till lägre priser än konkurrenterna och det lät sig göras genom att omkostnaderna var lägre ute på Skå-Edeby än vid Bromma flygplats. Utöver flygskolan och transporterna till sändarfartyget bedrev han även taxiflyg. Lockade av de låga priserna kom flera Radio Nord-medarbetare att ta flygcertifikat vid Stockholms Flygskola.

Rent praktiskt gick transporterna till så att programband och annat som skulle flygas ut till Bon Jour packades i vattentäta kanistrar. Behållaren fästes sedan vid en lång lina och i andra änden av linan fanns ett tungt lod. Från båten lades varje dag en boj fäst vid en lång lina ut. Linan var med jämna mellanrum försedd med korkflöten. Jesper Hydén’s uppgift var nu att från flygplanet släppa ut linan så att lodet hamnade på ena sidan av bojlinan, flyga över den och därefter sparka ut kanistern, eller den så kallade ”droppen” ur planet. Sedan behövde besättningen ombord på radiofartyget bara hala in linan och droppen med dess värdefulla innehåll. Detta system testades för första gången då droppen fälldes över en bojlina utlagd från Lullehovsbron mellan Färingsö och Ekerö.

Droppen fälls ute vid m/s Bon Jour.

Systemet fungerade alldeles förträffligt och droppen lär ha gått förlorad helt vid endast ett tillfälle. Däremot hände det några gånger att läckage uppstod så att programbanden blev våta och det blev då teknikerns uppgift att sitta med en trasa mot bandet under sändning för att torka av det innan det nådde tonhuvudet. Droppen användes också för att skicka ut manuskript, dagstidningar och annat – och inte minst så tog personalen ombord tillfället i akt att få allehanda personliga småsaker utskickade. Detta retade studiochefen Pelle Löndahl, som vid ett tillfälle för att hämnas skickade ut en gräddtårta med droppen. Men det skulle visa sig att den kom fram i det närmaste oskadd och Pelle kunde via etern höra radioteamet ombord tacka för den oväntade presenten.

Droppen halas ombord på Bon Jour. Någon gräddtårta idag?

Seve Ungermark, känd från bland annat TV:s Rapport, arbetade 1960-61 som nyhetsman på Radio Nord och han var en av dem som tog flygcertifikat på Stockholms Flygskola. Som en ritual fick varje elev klippa av sin slips när certifikatet var i hamn och den avklippta slipsbiten hängdes sedan upp i flygskolans lokaler – en liten barack vid flygfältet. Sewe gjorde också åtskilliga flygningar ut till Bon Jour tillsammans med sin lärare. Han minns Jesper Hydén som en oerhört skicklig och noggrann flygare och berättar att man ombord på båten många gånger när det var tät dimma tvivlade på att någon transport överhuvudtaget skulle ske. Men när klockan drog sig mot halv tolv så kunde man ofelbart höra Jesper Hydén’s Cessna komma flygande och droppen fälldes alltid perfekt över bojlinan.

Droppen vittjas på sitt innehåll ombord på sändarfartyget Bon Jour.

Radio Nord kom att bli en kär gäst i många hem, inte bara ute på Mälaröarna. Efter att sändarna slagits av så seglade fartyget iväg mot nya öden och äventyr och skulle ånyo få göra tjänst som piratradiofartyg, denna gång utanför den engelska kusten och på 70-talet utanför Holland. För den som är intresserad av ämnet finns det många initierade sidor och en som kan rekommenderas är http://www.offshore-radio.de/

När det gäller Radio Nord så finns ett intressant diskussionsforum på http://groups.yahoo.com/group/radionord  Bilderna till detta inslag kommer från boken Radio Nord kommer tillbaka av stationschefen Jack S. Kotschack och denna bok utkom 1963. Fotografen är okänd.

Tags: , , , , , , ,

 1. 4 Responses to “Från Skå-Edeby ut i eterhavet”

 2. Lite brådis – med detta måste jag läsa – återkommer.

  By the way: Din utmaning är nu avklarad!

  By Gubben on Jul 1, 2008

 3. Det var fler piloter än Jesper Hydén och Seve. En annan kille som flög några slängar med studiomatrial var Lasse Lönndahl…bror till studiochefen Pelle 🙂

  By fred on Jul 7, 2008

 1. 2 Trackback(s)

 2. Aug 30, 2008: Bulletiner från Vita Huset » Blog Archive » Radionostalgi – Radio Nord minnesprogram på kortvåg
 3. May 5, 2009: Bulletiner från Vita Huset » Blog Archive » ”Kolmårdstomten” ordnar Radio Nord-gala i Norrköping

Post a Comment