Hur ber man utan att vara troende?

April 2, 2016 – 1:02 pm

I avvaktan på besked från djursjukhuset tog jag ytterligare en promenad i parken, där Frida och jag så ofta brukar vistas. Där träffade jag på en dam med en snäll elvaårig vovve. Hennes hund var också trött och hade fömodligen problem med en tand då hon börjat äta dåligt. Men veterinären ville inte bedöva på grund av åldern.

Vi kom att tala om Frida, hennes hund, vovvar i allmänhet och under samtalets gång sa jag: Ja, om jag vore religiös skulle jag be en bön nu.

Hon stannade upp, smekte min kind och så: Gör det! Det fungerar. Men du måste säga den högt.

Nej, hon är heller inte religiös i den meningen att hon bekänner sig till en tro i organiserad form eller tillhör något speciellt samfund. Själv tror jag på att det finns en kraft som kan kanaliseras för olika ändamål och att vi alla har möjlighet att påverka den. Ju fler krafter som drar åt samma håll desto bättre. Kanske är det naivt att tro så. Men låt oss kalla kraften för Gud i brist på annat namn.

Hur kommer man då i kontakt med kraften om man inte är riktigt säker på vem eller vad den egentligen är? Är det den kristne guden, Allah eller kanske Buddah som har rätt? Finns risken att min bön blir felkopplad i evighetens växel och hamnar hos någon virrpanna som styr Daesh/IS (Inavlade Skithögar, Illiterata Slaktare, Imbecilla Sagoberättare…) Jag är inte intresserad av hundra jungfrur i paradiset efter att ha sprängt mitt bombbälte och dödat oskyldiga. Mitt paradis är här på jorden, tillsammans med min lilla Frida.

Jag gjorde som damen sa. Lustigt nog finns en plats i Svartsjöparken som kallas Kyrkan och det är en cirkulär yta omgärdad av stora träd. Här håller man då och då bröllop i grönskan. Så jag antar att det bör vara en rätt bra plats för att komma i kontakt med kraften.

Vill man ha resultat måste man fokusera. En bön måste sägas vara den ultimata formen av fokusering. Inga vägar ska lämnas oprövade.

Jag vände mig i brist på bättre benämning till Gud – och då menar jag kraften – med följande bön:

Gode Gud, låt Frida bli frisk till i morgon söndag och komma hem hit på måndag. Ge oss ett mirakel.

Ja, jag sa amen också vilket väl ska motsvara “over and out” för att markera att förbindelsen är avslutad.

Nu återstår att se om jag blev kopplad rätt och budskapet nådde fram till rätt instans. Måtte kraften vara med dig nu, lilla snälla Frida. Jag kommer just att tänka på en rad i Defoe’s Robinson Crusoe: “Åkalla mig i nöden och jag ska hjälpa dig”. Snart vet vi om det fungerar.

Tags: , , , , , ,

Post a Comment