Den magiska kitteln

Thursday, January 14th, 2010

Nytt decennium och nya insatser! Ja, ganska mycket hinner hända på ett decennium. Under det andra decenniet på 1900-talet hanns bland annat ett världskrig med (det första i ordningen). Men nog ska väl detta decennium bli bättre? Inte för att riskerna har minskat och resurserna har onekligen ökat för den ...

Det är synd om politikerna…

Thursday, March 13th, 2008

Ingen skugga må falla över Försäkringskassans förtroendeläkare. De gör ju bara vad de blivit ålagda att göra. Felet är att ett politiskt beslut fattats utan hänsyn till tredje man: vårdtagarna. Det handlade om att spara pengar och vinna politiska poäng. Jag tror inte att dessa läkare upplever sin situation som ...