Vad kan vi lära av maffian?

April 11, 2008 – 12:07 pm

Kanske kan många av maffians strategier tillämpas i mera lagliga sammanhang. Genom ”trial and error” så har de under många år finslipat sin teknik för att lyckas i olika sammanhang. Utan några mera djuplodande psykologiska analyser tycks man i många fall ha gått på magkänsla och sett vad som fungerar.

Under andra världskriget blev en ”hit man” från en amerikansk maffiafamilj inkallad till den amerikanska armén och sändes till kriget i Europa. En natt smög han bakom tyskarnas linjer och lyckades osedd ta sig förbi vakten in i deras läger. Det var en kall natt och de tyska soldaterna låg tätt intill varandra för att få mera värme. Maffiasoldaten skar snabbt halsen av den soldat som låg längst ut och försvann sedan ut i natten lika diskret som han hade kommit.

Vad blev resultatet av detta? En fullständig moralisk upplösning på den tyska sidan. Soldaterna insåg att de var totalt oskyddade när någon kunde komma så nära dem utan att upptäckas. De som inte deserterade blev lätta offer i den kommande amerikanska attacken.

På samma sätt har maffian sett vad som fungerar i affärer. Bernardo Provenzano är en mafioso som ”har lyckats vända utvecklingen för en maffia i kris”. Läs mera om hans sju principer för hur man lyckas i affärer. Kanske något att tänka på för helt legala entreprenörer?

Tags: , , , ,

  1. 2 Responses to “Vad kan vi lära av maffian?”

  2. Ha, ha! Det är exakt så här Urax manipulerar sin husse!

    By Gubben on Apr 11, 2008

  3. Maffian har väl om några bevisat att de kan göra affärer, finns det några mäktigare?!? Så återstår ju frågan om deras metoder är rimliga förstås… // maluca

    By maluca on Apr 12, 2008

Post a Comment