If you can’t beat them, join them!

February 5, 2008 – 2:00 pm

The Pirate Bay stoppas i Danmark enligt DN.

Danskarna har ju tidigare gjort sig kända för kraftfulla åtgärder som inte alltid har laglig täckning. Ett exempel var när man den 16 augusti 1962 i strid med internationell sjörätt bordade det s k piratradiofartyget ”Lucky Star” som sände kommersiella program under namnet Radio Mercur från internationellt vatten i Öresund. Ett resolut grepp, förvisso. Då hotades radiomonopolet. Men stoppade det den kommersiella radion? Nej!

Idag är det kommersiella intressen som är hotade. Oberoende av hur många stämningar som görs i skivbolagens intresse så kan de ändå inte stoppa utvecklingen. Fildelning är en perfekt form av “viral marketing”. När ska man inse fördelarna med att själva använda sig av en resurs som har kommit för att stanna?

Tags: , , ,

Post a Comment