Hemliga rum

July 3, 2008 – 10:45 pm

Den 24 maj i år hade Statens Fastighetsverk offentlig visning av många av de byggnader de förvaltar och då jag råkar bo granne med en av dem, Svartsjö slott, så tittade jag in som hastigast. Denna dag fanns möjlighet att se en del rum som normalt inte är öppna.

Slottet har faktiskt ett förflutet som tvångsarbetsanstalt. Lösdriverilagen, som infördes 1885, innebar att alla som inte hade anställning eller fast vistelseort kunde dömas till fängelse. Svartsjö Tvångsarbetsanstalt invigdes 1890 och i slottets 44 rum inreddes 337 celler, eller ”stålburar” som de också kallades. För att utnyttja utrymmet så väl som möjligt arrangerades dessa burar i två våningar. Anstalten var avsedd för äldre, fullt arbetsföra tvångsarbetare. En av dem som fick uppleva Svartsjö i praktiken var författaren Jan Fridegård, som i en av sina böcker beskrivit sin tid på slottet. Mycket av arbetet för de intagna bestod i att bryta granit i det närbelägna stenbrottet. I dagens slott har en cell återuppbyggts så att vi kan se hur de intagnas boende en gång såg ut.

Slottets tid som anstalt upphörde 1966 och de intagna flyttades över till en närbelägen tidigare alkoholistanstalt som idag är kriminalvårdsanstalterna Svartsjö och Färingsö, med manliga respektive kvinnliga intagna. Men tydligen glömde man kolla isoleringscellerna i källaren när man utrymde slottet 1966….

Vi bjöds på underhållning av olika slag på slottet och denna skönsjungande dam var tidsenligt klädd för att passa in i slottsmiljön.

I slottet hade även inrättats en butik, där bland annat lokala hantverksprodukter salufördes. En del av dessa tillverkade av kvinnliga intagna på den närbelägna Färingsöanstalten.

Vil du veta mera om evenemanget “Hemliga Rum” kan du läsa mera på SFV:s hemsida.

Tags: , , , , , ,

Post a Comment