Köp vinylskivor för halva priset!

January 30, 2010 – 1:23 pm

Hur? Jo, ladda ner senaste listan från http://www.rock.x.se/listjan2010.rtf och skicka ett mail med “Beställning ronnybgoode” i ämnesfältet så får du 50% rabatt fram till kl 24.00 söndag den 31 januari, d v s i morgon. Ju förr du kommer till skott desto mera finns kvar. Första veckan i februari gäller 20% rabatt. Nytillkomna skivor läggs kontinuerligt upp på http://www.rock.x.se/lateadditions.html

Forsatt trevlig helg! Lägg på en vinylskiva så blir helgen än trevligare.

Tags: , ,

  1. One Response to “Köp vinylskivor för halva priset!”

  2. Säg gärna till om du dyker på en platta med Charlie Ventura

    By Red on Feb 2, 2010

Post a Comment